In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Zangles Op Maat omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar leerlingen. Door ondertekening van een lesovereenkomst stemt u in met de voorwaarden van het privacy beleid van Zangles Op Maat, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.
Zangles Op Maat gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt de Zangles Op Maat passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.

Identiteit van de onderneming

Zangles Op Maat
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 30245130.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres:
Muntkade 134, 3531 AK Utrecht
telefoon: 030-2962913/ 06-29398757
e-mail: info@zanglesopmaat.nl

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Zangles Op Maat registreert gegevens van gebruikers en leerlingen zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het email-adres, (mobiele) telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van activiteiten van de zangstudio. De gegevens worden bewaard in een leerlingen-register dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Contact- of aanmeldformulier & e-mail

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Zangles Op Maat.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens van klanten en leveranciers blijven bewaard tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met info@zanglesopmaat.nl.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar info@zanglesopmaat.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij maken binnen onze organisatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
Laatste wijziging: 5 juni 2019