Tarieven en voorwaarden

Voor het cursusjaar van 30 augustus 2021 t/m 1 juli 2022.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Individuele lessen

 • Proefles
 • Wekelijks / om de week van 45 min.
 • Wekelijks / om de week van 60 min.
 • Losse les 45 min.
 • Losse les 60 min.
 • € 25,–
 • € 35,–
 • € 45,–
 • € 40,–
 • € 50,–

Introductie cursus

Introductie cursus ( 4 lessen van 45 minuten) € 135,- (zie speciale voorwaarden onderaan pagina.)

Prijs per maand

Tijdens het cursusjaar worden er 18 lessen (om de week) dan wel 36 lessen gegeven. De betaling wordt verdeeld over 10 maandelijkse termijnen. Bij aanvang later in het cursusjaar wordt de maandprijs aangepast aan het aantal nog te geven lessen. De maandprijs is inclusief BTW

 • 45 min. les om de week
 • 45 min. les elke week
 • 60 min. les om de week
 • 60 min. les elke week
 • € 63,–
 • € 126,–
 • € 81,–
 • € 162,–

Betaling

Het bedrag moet in 10 maandelijkse termijnen vooraf betaald worden. De losse lessen en de proefles moeten contant betaald worden.

Lestijden

I.v.m. de corona-situatie zijn er momenteel alleen lessen op de locatie Bouwstraat 55. Er zijn lessen op maandagavond tussen 17.30 en 22 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 15 uur.

Cursusjaar

De lesovereenkomst gaat in op 30 augustus 2021 t/m 1 juli 2022.
In het cursusjaar worden er 18 lessen (eens per twee weken) dan wel 36 lessen gegeven. Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze tot en met 1 juli 2022.
Er wordt geen lesgeven in de schoolvakanties. Er is in het maandelijkse tarief rekening gehouden met de schoolvakanties.
De overeenkomst wordt op de afloopdatum automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst voor de afloopdatum wordt opgezegd. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die vier lessen bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Afwezigheid

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid worden de verzuimde lessen ingehaald. Indien inhalen niet lukt, worden de door de docent verzuimde lessen terugbetaald.
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van het vaste dan wel verplaatste lesuur, is wel lesgeld verschuldigd.
Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur van tevoren) kan geprobeerd worden een vervangende lestijd te vinden om de les in te halen. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na de afgemelde les, op een tijdstip dat de docent aanbiedt. Het missen van de les is de verantwoordelijkheid van de leerling.

Voorwaarden Introductiecursus

De introductiecursus omvat 4 zanglessen van 45 minuten. Na inschrijving dienen de 4 lessen binnen een periode van 3 maanden gevolgd te worden.
De bedrag voor de cursus wordt bij vooruitbetaling overgemaakt.
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid worden de verzuimde lessen ingehaald. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van het vaste dan wel verplaatste lesuur, is wel lesgeld verschuldigd. Lessen die door de leerling uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd, kunnen ingehaald worden binnen de duur van de cursus. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe lesafspraak.