Tarieven en voorwaarden

Voor het cursusjaar van 26 augustus 2024 t/m 4 juli 2025.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Privé lessen

 • Proefles
 • Wekelijks / om de week van 45 min.
 • Wekelijks / om de week van 60 min.
 • Losse les 45 min.
 • Losse les 60 min.
 • € 30,–
 • € 39,50
 • € 50,00
 • € 45,00
 • € 55,00

Introductie cursus

Introductie cursus ( 4 privé-lessen van 30 minuten) € 135,- (zie speciale voorwaarden onderaan pagina.)

Basiscursus

Basiscursus (10 privé-lessen inclusief lesboek en audiobestanden) €410,- (Zie speciale voorwaarden onderaan de pagina.)

Prijs per maand privé-lessen

Tijdens het cursusjaar worden er 18 lessen (om de week) dan wel 36 lessen gegeven. De betaling wordt verdeeld over 10 maandelijkse termijnen. Bij aanvang later in het cursusjaar wordt de maandprijs aangepast aan het aantal nog te geven lessen. De maandprijs is inclusief BTW

 • 45 min. les om de week
 • 45 min. les elke week
 • 60 min. les om de week
 • 60 min. les elke week
 • € 71,00
 • € 142,20
 • € 90,00
 • € 180,00

Betaling

Het bedrag moet in 10 maandelijkse termijnen vooraf betaald worden. De losse lessen en de proefles moeten vooraf worden overgmaakt of contant worden betaald.

Lestijden

Alle lessen vinden plaats op in Zimihc, Bouwstraat 55 Utrecht. Er zijn lessen op maandagavond tussen 17.30 en 22 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 15 uur.

Cursusjaar

De lesovereenkomst gaat in op 26 augustus 2024 t/m 4 juli 2025.
In het cursusjaar worden er 18 lessen (eens per twee weken) dan wel 36 lessen gegeven. Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze tot en met 4 juli 2025.
Er wordt geen lesgeven in de schoolvakanties. Er is in het maandelijkse tarief rekening gehouden met de schoolvakanties.
De overeenkomst wordt op de afloopdatum automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst voor de afloopdatum wordt opgezegd. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die vier lessen bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Afwezigheid

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid worden de verzuimde lessen ingehaald. Indien inhalen niet lukt, worden de door de docent verzuimde lessen terugbetaald.
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van het vaste dan wel verplaatste lesuur, is wel lesgeld verschuldigd.
Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur van tevoren) kan geprobeerd worden een vervangende lestijd te vinden om de les in te halen. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na de afgemelde les, op een tijdstip dat de docent aanbiedt. Het missen van de les is de verantwoordelijkheid van de leerling.

Voorwaarden Introductiecursus

De introductiecursus omvat 4 zanglessen van 30 minuten. Na inschrijving dienen de 4 lessen binnen een periode van 3 maanden gevolgd te worden.
De bedrag voor de cursus wordt bij vooruitbetaling overgemaakt.
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid worden de verzuimde lessen ingehaald. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van het vaste dan wel verplaatste lesuur, is wel lesgeld verschuldigd. Lessen die door de leerling uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd, kunnen ingehaald worden binnen de duur van de cursus. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe lesafspraak.

Voorwaarden basiscursus

De basiscursus bestaat uit 10 zanglessen van 45 minuten en het lesboek ‘Zing met klassiek als basis’. Na inschrijving dienen de 10 lessen binnen een periode van 6 maanden gevolgd te worden (schoolvakanties worden hierin niet mee gerekend).

Het bedrag voor de cursus wordt bij vooruitbetaling overgemaakt.

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid worden de verzuimde lessen ingehaald. Wanneer de leerling geen gebruik maak van het vaste dan wel verplaatste lesuur, is wel lesgeld verschuldigd. Lessen die door de leerling uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd, kunnen worden ingehaald binnen de duur van de cursus.

De leerling is zelf verantwoordelijk voor een nieuwe lesafspraak.